Bezerédj Miklós

Névváltozatok
Bezerédy Miklós
Születés ideje
Születés helye
Vámoscsalád
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 78. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pest (szeminárium) 1815 -
Veszprém (szeminárium) 1814 -
Szombathely (filozófia)
Kőszeg (gimnázium) 1810 - 1811
Szombathely (gimnázium)
Tata (piarista nevelőintézet) 1804 - 1807

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Plébános PÁPA I. 1831 1834
Esperes 1831 1834 Pápai
Plébános KESZTHELY I. 1834 1834
Plébános HAHÓT 1834 1839
Mesterkanonok 1839 1843
Főesperes 1843 1844 Pápai főesperesség
Főesperes 1844 1852 Somogyi főesperesség
Őrkanonok 1852 1854
Olvasókanonok 1854 1877
Nagyprépost 1877 1885