Baróti János

Névváltozatok
Brodarics János (1947-ig)
Születés ideje
Születés helye
Őrtilos
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Őrtilos
Szentelést végző személy
Bánáss László püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 73-74. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Budapest (szeminárium)
Veszprém (szeminárium) - 1942
Nagykanizsa (gimnázium)
Gyönk (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán NYÁRÁD 1948 1949
Káplán BARCS 1949 1950
Káplán VESZPRÉM IV. 1950 1951
Káplán PÁPA I. 1951 1951
Plébánoshelyettes SOMOGYUDVARHELY 1951 1964
Plébános BERZENCE 1964 1970
Esperes 1967 1970 Csurgói
Helyettes esperes 1967 1967 Csurgói
Esperes 1970 1981 Kaposvári
Plébános KAPOSVÁR II. 1970 1985
Mesterkanonok 1971 1993
Főesperes 1985 1990 Somogyi főesperesség
Plébános KAPOSVÁR I. 1985 1996