SOMOGYUDVARHELY

Alapítás
1944
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Baróti János Plébánoshelyettes 1951 1964
Radványi Antal Helyilelkész 1944 1951
Plébános 1964
Marics József Plébános 1992

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Gyékényesi Segesdi 1949 1949
Csurgói Segesdi 1963 1992
Csurgói Segesdi 1946 1946