Balassa Gábor

Születés ideje
Születés helye
Mencshely
Halálozás ideje
Sírja
Szombathely
Szentelés időpontja
1806-04-30
Szentelést végző személy
Milasin Miklós székesfehérvári püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 71 - 72. o.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Nagyszombat (szeminárium) 1801
Pozsony (filozófia) 1799
Veszprém (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános KARÁD 1819 1831
Plébános NYIRÁD 1831 1831
Plébános SÜMEG 1831 1832
Esperes 1831 1832 Sümegi

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1832 1836 Zalai főesperesség
Mesterkanonok 1832 1832
Főesperes 1837 1838 Székesegyházi főesperesség