Balassa Béla

Születés ideje
Születés helye
Balatongyörök
Halálozás ideje
Sírja
Veszprém
Szentelés időpontja
1785-09-24
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 71 - 72. o.

Tanulmányok

Megnevezés
Buda (szeminárium)
Pozsony (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán VESZPRÉM I. 1785 1789
Alkántor VESZPRÉM I. 1789 1790
Plébános TAPOLCA 1801 1808
Esperes 1804 1808 Tapolcai

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1808 1815
Főesperes 1815 1832 Pápai főesperesség
Éneklőkanonok 1832 1837