Széchényi György

Születés ideje
Születés helye
Kisszécsény
Halálozás ideje
Halálozás helye
Pozsony
Szentelés időpontja
Szentelést végző személy
Pitterich Ágoston bécsi skót bencés apát, püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 56-57. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1625 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1635 1641 Tornai
Főesperes 1641 1643 Zólyomi