Zólyomi

Főesperesek

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig
Széchényi György Főesperes 1641 1643

Esperesi kerületek