Tornai

Főesperesek

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig
Széchényi György Főesperes 1635 1641
Lippay György Főesperes 1627 1633
Hoffmann Pál Főesperes 1643 1644

Esperesi kerületek