Strausz Antal

Születés ideje
Születés helye
Nagylengyel
Halálozás ideje
Halálozás helye
Nagylengyel
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 32868; VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 200. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1891 -
Nagykanizsa (gimnázium) - 1891

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Káplán ZALASZENTBALÁZS 1895 1899
Karkáplán VESZPRÉM I. 1899 1905
Káplán TAPOLCA 1899 1899
Plébános ZALAMERENYE 1905 1923
Mesterkanonok 1923 1929
Főesperes 1929 1935 Zalai főesperesség