Simon György szül: 1863

Születés ideje
Születés helye
Gelse
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Zirc
Szentelést végző személy
Pribék István püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 194. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Budapest (szeminárium)
Nagykanizsa (gimnázium) - 1883

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Káplán SÚR 1887 1889
Mesterkanonok 1907 1911
Főesperes 1911 1918 Segesdi főesperesség
Főesperes 1918 1920 Pápai főesperesség
Főesperes 1920 1922 Somogyi főesperesség
Főesperes 1922 1927 Zalai főesperesség
Őrkanonok 1927 1928
Főesperes 1927 1927 Székesegyházi főesperesség
Éneklőkanonok 1928 1935
Olvasókanonok 1935 1942
Nagyprépost 1942 1945