Rácz Ferenc

Születés ideje
Születés helye
Pápa
Halálozás ideje
Halálozás helye
Dabrony
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 32868
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 178. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1873 -
Szombathely (filozófia)
Pápa (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán SZENTBALÁZS 1878 1881
Káplán ISZKÁZ 1881 1888
Ideiglenes adminisztrátor DABRONY 1888 1920
Plébános DABRONY 1894 1902
Helyettes esperes 1902 1905 Devecseri
Esperes 1905 1920 Devecseri
Mesterkanonok 1920 1927
Főesperes 1927 1929 Zalai főesperesség