Palotay Ferenc

Névváltozatok
Peska Ferenc 1874 - ig
Születés ideje
Születés helye
Palota
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 168-169. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium)
Veszprém (szeminárium)
Trencsén (gimnázium) 1845 -
(?)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1873 1877
Főesperes 1877 1883 Somogyi főesperesség
Főesperes 1883 1886 Zalai főesperesség
Főesperes 1886 1888 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1888 1896
Éneklőkanonok 1896 1906
Nagyprépost 1906 1909