Néger Ágoston

Születés ideje
Születés helye
Nagyvárad
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 166. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Plébános PÁPA I. 1878 1897
Esperes 1885 1897 Pápai
Mesterkanonok 1897 1900
Főesperes 1900 1901 Segesdi főesperesség
Főesperes 1901 1902 Pápai főesperesség
Főesperes 1902 1905 Somogyi főesperesség
Főesperes 1905 1906 Zalai főesperesség
Főesperes 1906 1909 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1909 1911
Éneklőkanonok 1911 1911
Olvasókanonok 1911 1919