Molnár Dénes

Születés ideje
Születés helye
Dasztifalu
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Veszprém
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 159-200. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1862 -
Győr (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Káplán SOMLÓSZŐLŐS 1867 1868
Mesterkanonok 1905 1908
Főesperes 1908 1911 Segesdi főesperesség
Főesperes 1911 1918 Somogyi főesperesség
Főesperes 1911 1911 Pápai főesperesség
Főesperes 1918 1920 Zalai főesperesség
Főesperes 1920 1922 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1922 1927