Laszkallner Antal

Névváltozatok
Laszkalner Antal
Születés ideje
Születés helye
Veszprém
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 151. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1791 -
Pozsony (szeminárium)
Pozsony (filozófia)
Veszprém (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán VESZPRÉM I. 1797 1801
Plébános NAGYVÁZSONY 1801 1811
Esperes 1811 1819 Sümegi
Plébános SÜMEG 1811 1819
Plébános VESZPRÉM I. 1819 1831
Főesperes 1832 1834 Pápai főesperesség
Mesterkanonok 1832 1832
Főesperes 1834 1843 Somogyi főesperesség
Főesperes 1843 1844 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1844 1850
Éneklőkanonok 1850 1854