Kránitz Kálmán

Születés ideje
Születés helye
Zalaapáti
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 146. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1857 -
Szombathely (filozófia)
Szombathely (gimnázium)
Nagykanizsa (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán KARÁD 1863 1872
Adminisztrátor ALSÓPÁHOK 1872 1873
Plébános ALSÓPÁHOK 1873 1898
Helyettes esperes 1891 1892 Keszthelyi
Esperes 1892 1898 Keszthelyi
Mesterkanonok 1898 1901
Főesperes 1905 1905 Somogyi főesperesség
Főesperes 1905 1909 Zalai főesperesség
Főesperes 1909 1911 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1911 1911
Éneklőkanonok 1911 1920
Olvasókanonok 1920 1922
Nagyprépost 1922 1935