Kemenes Ferenc

Névváltozatok
Csácsinovics Ferenc 1874-ig
Születés ideje
Születés helye
Bögöte
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Veszprém
Szentelést végző személy
Ranolder János püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 134-135. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Kőszeg (gimnázium) 1839 - 1945
Trencsén (?)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Káplán SZENTBÉKKÁLLA 1855 1856
Káplán KAPOSVÁR I. 1856 1856
Mesterkanonok 1870 1873
Főesperes 1873 1877 Segesdi főesperesség
Főesperes 1877 1879 Zalai főesperesség
Főesperes 1879 1879 Pápai főesperesség
Főesperes 1879 1883 Somogyi főesperesség
Főesperes 1883 1886 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1886 1888
Éneklőkanonok 1888 1896
Olvasókanonok 1896 1898
Nagyprépost 1898 1905