Csiszárik János

Születés ideje
Születés helye
Vörösklastrom
Halálozás ideje
Halálozás helye
Budapest
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Kassa
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 87. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1878 - 1782
Kassa (szeminárium) 1876 -
Igló (gimnázium)
Lőcse (gimnázium)
Kassa (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1911 1920
Főesperes 1920 1922 Pápai főesperesség
Főesperes 1922 1927 Somogyi főesperesség
Főesperes 1927 1934 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1934 1935
Éneklőkanonok 1935 1936