Beőthy István

Névváltozatok
Örvendi István
Születés ideje
Születés helye
Tenke
Halálozás ideje
Halálozás helye
Székesfehérvár
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Bécs
Szentelést végző személy
Fischer - Colbrie Ágost koadjutor püspök
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Fénykép elérhetőség
VEK 32868; VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 76. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1901 - 1905
Veszprém (piarista gimnázium)
Nagyvárad (gimnázium)
Hajdunánás (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán MURAKERESZTÚR 1905 1907
Káplán ZALAMERENYE 1905 1905
Plébános SÜMEG 1918 1935
Esperes 1918 1935 Sümegi
Mesterkanonok 1935 1940
Főesperes 1940 1943 Somogyi főesperesség
Adminisztrátor VESZPRÉM I. 1941 1943
Főesperes 1943 1945 Székesegyházi főesperesség
Éneklőkanonok 1945 1970
Nagyprépost 1970 1979