ORDACSEHI

Alapítás
1946
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Gál Sándor Plébánoshelyettes 1962 1989
Oross István Plébánoshelyettes 1954 1959
Németh Antal szül: 1913 Plébánoshelyettes 1952 1958
Németh Pál szül: 1911 Adminisztrátor 1945 1949
Dékán Péter expálos Helyikáplán 1788 1798

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Dél-balatoni Somogyi 1963 1992
Somogyvári Somogyi 1949 1949

Egyházmegyék