Ordacsehi – Szent Vendel

Ordacsehi – Szent Vendel
Búcsú
10-20
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Orda és Csehi a kkori okmányokban önálló. községek, mindegyik önálló pleb.-val. A hódoltság után Szőllősgyörökhöz tartozó filiák. „Csehi falun Bakads Mihály hajdan fából faragott tornyos templomocskát épített a Szentháromság tiszt.-re. " A XVIII. sz. elején, 1749-ben „már nagyon siralmas állapotban " volt. Jelenlegi tp-a 1778-ban készült. 1945 óta kihelyezett lelkésze van. 1955-58-ban készült el a pl-lakás. A tp mérete: 18x8 m. Román,Tit: Szt. Vendel. Búcsú: okt. 20. Szi: okt. 20. Rn: febr. 8. Akv: 1953-tól. Hsz: 1083 (1104). "

Plábániák

Települések

Település
Ordacsehi