OLASZFALU

Alapítás
1730
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Cseszneki Székesegyházi 1795 1807
Veszprémi Székesegyházi 1814 1824
Cseszneki Székesegyházi 1829 1901
Zirci Székesegyházi 1903 1984
Zirci Pápai 1992 1992