Veszprém – Szent Miklós-templom romjai

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
A templom 12. századi eredetű, majd a 13., 14., 15. századokban átalakítások és bővítések történtek.
16-17. századi történet
A 16. század közepén elpusztult.
Történeti leírás 1701-1945
A dombra a 18. században kálváriát állítottak, amely az 1950–60-as évekre elpusztult.
Történeti leírás 1945-
Az első kisebb kiterjedésű ásatások még a 20. század elején zajlottak, a templom maradványait 1978-ban Kralovánszky Alán és Éry Kinga, majd 2005–2006-ban Rainer Pál a veszprémi múzeum régészei tárták fel.
Mai templom adatai
Megnevezés
rom
Egyéb bevett név
Szentmiklósszeg, Vámosiaszó, Kecskeaszó, Ördögárok, Külső-Püspökkert, Kálváriadomb
Elhelyezkedés
Veszprém, Egyetem utca - Kálvária domb; hrsz. 5043/2
Térkép
Védelem mértéke
műemlék, régészeti lelőhely
Védelem törzsszáma
4670
Védelem azonosítója
9655, 9695
Védés ideje
1951
Védelemre javasoljuk
országosan védett
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
romanika, késő romanika, gótika, késő gótika
Egyházigazgatási beosztás
liturgikus használaton kívül
Általános jellemzők
A veszprémi Megyeháza és a Kórház közötti parkos területen, a Kálváriadombon kis romkert állít emléket az egykor itt állt Szt. Miklós plébániatemplomnak. A templom tört kőből rakott falai csak körvonalát mutatják a hosszú életű, de a török hódoltság idején elpusztult épületnek. A legelső templom igen szerény méretű, kis kiterjedésű, egyterű volt egy korábban már használt temetőre épült a 12. század elején. Talán már a 13. században először egy előcsarnokkal bővítették az épületet, a középkor kés...Tovább
A veszprémi Megyeháza és a Kórház közötti parkos területen, a Kálváriadombon kis romkert állít emléket az egykor itt állt Szt. Miklós plébániatemplomnak. A templom tört kőből rakott falai csak körvonalát mutatják a hosszú életű, de a török hódoltság idején elpusztult épületnek. A legelső templom igen szerény méretű, kis kiterjedésű, egyterű volt egy korábban már használt temetőre épült a 12. század elején. Talán már a 13. században először egy előcsarnokkal bővítették az épületet, a középkor későbbi időszakában, a 14. vagy 15. században pedig jelentősen megnagyobbították a szentélyét. Az addig egyszerű, egyenes lezárás helyett sokszögű, támpillérekkel, erősített nagyobb szentély kapott a régi kis templom, ami mellé egy sekrestye is épült. A gótikus stílusú átalakítás valószínűleg boltozatépítéssel is járt. A templomtér támpillérekkel való megerősítése, valamiféle kapuépítmény felépítése, és a sekrestye további bővítései a 15–16. században zajlottak. Úgy tűnik, hogy a templom belsejét két pillér építésével két részre osztották, azaz kéthajóssá alakították, és ugyanekkor látványos boltozattal látták el. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Veszprém
Templomadatbázis