Ötvös – Kisboldogasszony

Búcsú
09-08
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Premontrei birtok. A XX. sz.-ban a Szegedy cs. kezére kerül. Tp-a 1760-ból való. Barokk. M. 10x8 m. Tit: Gyümölcsoltó Boldogasszony. Búcsú: márc. 25. Hsz: 177 (184). "

Plábániák

Települések

Település
Ötvös