Sennyei István: 1627

Születés ideje
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 52-53. old.

Tanulmányok

Megnevezés
Bécs
Graz (filozófia)
Róma (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1652 1652 Barsi
Főesperes 1652 1659 Székesegyházi főesperesség