MEZŐLAK

Alapítás
1944
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Pápai Pápai 1946 1946
Nyárádi Pápai 1949 1949
Pápa vidéki Pápai 1963 1984
Pápai Pápai 1992 1992