JUTA

Alapítás
1943
Fíliává alakítás
2002
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Kaposvár vidéki Somogyi 1946 1949
Kaposvári Somogyi 1963 1992