Juta – Szent Antal, páduai

Juta – Szent Antal, páduai
Búcsú
06-13
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Kkori plébánia. A XIV. sz.-ból Miklós nevű papja ismert. 1643-tól 1686-ig az andocsi jezsuita misszió gondozza. A XVIII. sz.-ban hosszú ideig Kaposvárhoz tartozott, majd Hetes filiája lett. Már 1748-ban próbálták a pléb-át felújítani, de csak 1943-ban önállósult. Tp-a 1782-ben épült. 1936-ban kifestették. Az 1970-es években külső felújítást kapott. Szecessziós st. 23x9,5 m. Tit: Szt. Antal. Búcsú: jún. 13. Szi: nov. 25. Rn: dec. 15. Akv: 1943-tól. Hsz: 892 (1914). "
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Juta