Várda – Szent László király

Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”Szt. Mihály egyházát 1481-ben említik okl.-ink. Romjai a falun kívül a XVIII. sz.-ban még láthatók voltak. Helyére Pulay Ferenc 1732-ben kp-nát építtet, Szt. Katalin tiszt.-re. Mai kp-na 1806-ban készült a hívek és a kegyúr összefogásából. 11x7 m. .A torony a tp mellé épült. Tit: Szt. László kir. Búcsú: jún. 27. Rn: okt. 10. Hsz: 460 (629).”
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Várda