Radványi Viktor

Névváltozatok
Reznyák Viktor 1892 - ig
Születés ideje
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1896-09-27
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 180-181. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Sopron (gimnázium)
Veszprém (szeminárium) 1892
Innsbruck (szeminárium) 1892 1897

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Házikáplán MIKE 1897 1901

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1920 1922
Főesperes 1922 1935 Pápai főesperesség
Főesperes 1935 1936 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1936 1942
Éneklőkanonok 1942 1943