Radványi Viktor

Névváltozatok
Reznyák Viktor 1892 - ig
Születés ideje
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 180-181. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Innsbruck (szeminárium) 1892 - 1897
Veszprém (szeminárium) 1892 -
Sopron (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Házikáplán MIKE 1897 1901
Kanonok 1920 1922
Főesperes 1922 1935 Pápai főesperesség
Főesperes 1935 1936 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1936 1942
Éneklőkanonok 1942 1943