Tollár István

Születés ideje
Születés helye
Szentgyörgyvár
Halálozás ideje
Halálozás helye
Nagyatád
Sírja
Bélavár
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 1028. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Budapest (szeminárium) 1923 - 1927
Veszprém (szeminárium) 1922 -1923
Keszthely (gimnázium) - 1922

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán UGOD 1927 1928
Káplán KAPOSVÁR I. 1928 1929
Káplán VÁRPALOTA 1929 1930
Tábori lelkész tábori lelkész 1943 1945
Kisegítő lelkész KISGÖRBŐ 1946 1947
Kisegítő lelkész KESZTHELY I. 1947 1948
Kisegítő lelkész GYÉKÉNYES 1948 1949
Plébánoshelyettes GYÉKÉNYES 1949 1961
Helyettes esperes 1959 1961 Csurgói
Plébánoshelyettes BALATONENDRÉD 1961 1979