BALATONENDRÉD

Alapítás
XIV. század, 1745
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Bellák Alajos Plébánoshelyettes 1979 1987
Tollár István Plébánoshelyettes 1961 1979
Fábos Pál Plébánoshelyettes 1958 1961
Szabó János szül: 1758 Plébános 1790 1816
Árvay Mihály József exjezsuita Lelkész 1757 1760
Törjén Ferenc licenciátus Licenciátus 1729 1734
Váradj István Licenciátus 1721 1721

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Karádi Somogyi 1795 1901
Ságvári Somogyi 1903 1946
Kőröshegyi Somogyi 1949 1949
Ságvári Somogyi 1963 1984
Dél-balatoni Somogyi 1992 1992