Tarányi Ferenc

Névváltozatok
Oszterhuber Ferenc 1868 - ig
Születés ideje
Születés helye
Nyírlak
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 213-214. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1821 -
Pest (szeminárium) 1821 - 1825
Győr (filozófia)
Kőszeg (gimnázium)
Pápa (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Karpap VESZPRÉM I. 1826 1827
Karkáplán VESZPRÉM I. 1827 1832
Plébános CSABRENDEK 1835 1837
Plébános BERHIDA 1837 1850
Esperes 1848 1850 Palotai
Plébános VESZPRÉM I. 1850 1853
Mesterkanonok 1850 1854
Főesperes 1854 1857 Somogyi főesperesség
Főesperes 1857 1866 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1866 1870
Éneklőkanonok 1870 1877
Olvasókanonok 1877 1886
Nagyprépost 1886 1887