Tarányi Ferenc

Névváltozatok
Oszterhuber Ferenc 1868 - ig
Születés ideje
Születés helye
Nyírlak
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1825-11-01
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 213-214. old.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Győr (filozófia)
Kőszeg (gimnázium)
Pápa (gimnázium)
Veszprém (szeminárium) 1821
Pest (szeminárium) 1821 1825

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Karpap VESZPRÉM I. 1826 1827
Karkáplán VESZPRÉM I. 1827 1832
Plébános CSABRENDEK 1835 1837
Plébános BERHIDA 1837 1850
Esperes 1848 1850 Palotai
Plébános VESZPRÉM I. 1850 1853

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1850 1854
Főesperes 1854 1857 Somogyi főesperesség
Főesperes 1857 1866 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1866 1870
Éneklőkanonok 1870 1877