Nagy Ferenc szül: ?

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 752. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Győr (szeminárium) 1739 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1780 1782
Főesperes 1786 1797 Zalai főesperesség
Főesperes 1797 1801 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1801 1801
Éneklőkanonok 1801 1808