Farkas István

Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1761-01-01
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 391-392. o.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Veszprém (szeminárium) 1758
Zágráb (filozófia)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános KESZTHELY I. 1660 1660

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1658 1660
Főesperes 1659 1660 Zalai főesperesség
Őrkanonok 1660 1665
Éneklőkanonok 1665 1667