Farkas István

Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 391-392. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1758 -
Zágráb (filozófia)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1658 1660
Főesperes 1659 1660 Zalai főesperesség
Őrkanonok 1660 1665
Plébános KESZTHELY I. 1660 1660
Éneklőkanonok 1665 1667