Farkas István

Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 391-392. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1758 -
Zágráb (filozófia)

Szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1658 1660
Főesperes 1659 1660 Zalai főesperesség
Őrkanonok 1660 1665
Plébános KESZTHELY I. 1660 1660
Éneklőkanonok 1665 1667