Szvorényi Mihály

Névváltozatok
Szvorényi Mihály József
Születés ideje
Születés helye
Enyicke
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 1004. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Bécs (szeminárium) 1769
Nagyszombat (szeminárium) 1771

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános KARÁD 1798 1808
Esperes 1798 1808 Karádi
Esperes 1798 1808 Karádi
Plébános KESZTHELY I. 1808 1814
Esperes 1809 1814 Keszthelyi

Székeskáptalani tisztség