Szűcs István

Névváltozatok
Szűts István
Születés ideje
Születés helye
Somogyszil
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 211. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium)
Pozsony (szeminárium)
Pozsony (filozófia)
Pécs (filozófia)
Veszprém (szeminárium) 1798 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán MERNYE 1803 1804
Adminisztrátor BÁRDUDVARNOK 1804 1804
Plébános BÁRDUDVARNOK 1804 1807
Esperes 1804 1807 Csökölyi
Plébános MERNYE 1807 1834
Plébános ATTALA 1834 1841
Esperes 1838 1841 Igali
Plébános VESZPRÉM I. 1841 1849
Mesterkanonok 1841 1844