Szűcs István

Névváltozatok
Szűts István
Születés ideje
Születés helye
Somogyszil
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1803-03-27
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 211. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Nagyszombat (szeminárium)
Pécs (filozófia)
Pozsony (filozófia)
Pozsony (szeminárium)
Veszprém (szeminárium) 1798

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán MERNYE 1803 1804
Esperes 1804 1807 Csökölyi
Adminisztrátor BÁRDUDVARNOK 1804 1804
Plébános BÁRDUDVARNOK 1804 1807
Plébános MERNYE 1807 1834
Plébános ATTALA 1834 1841
Esperes 1838 1841 Igali
Plébános VESZPRÉM I. 1841 1849

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig
Mesterkanonok 1841 1844