Páczay István

Születés ideje
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 804. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Eger (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán ZALAEGERSZEG 1769 1774
Esperes 1789 1808 Segesdi