Kolossváry Sándor

Születés ideje
Születés helye
Pápa
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelést végző személy
Pierer József győri segédpüspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 141-142. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pozsony (szeminárium, filozófia)
Veszprém (gimnázium)
Sopron (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Plébános NAGYKAPORNAK 1804 1808
Mesterkanonok 1808 1829
Plébános VESZPRÉM I. 1808 1829
Főesperes 1822 1823 Segesdi főesperesség
Főesperes 1823 1832 Pápai főesperesség
Olvasókanonok 1832 1842