Kiss Pál

Születés ideje
Születés helye
Kissomlyó
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 140. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1745 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Plébános ZALAEGERSZEG 1755 1756
Mesterkanonok 1756 1758
Főesperes 1758 1760 Székesegyházi főesperesség
Nagyprépost 1760 1797