Kiss Pál

Születés ideje
Születés helye
Kissomlyó
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 140. o.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Nagyszombat (szeminárium) 1745

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános ZALAEGERSZEG 1755 1756

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1756 1758
Főesperes 1758 1760 Székesegyházi főesperesség
Nagyprépost 1760 1797