Jambrikovics Pál Péter

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 124. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium)
Esztergom (?)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános SZENTBÉKKÁLLA 1677 1685
Plébános TAPOLCA 1685 1704
Mesterkanonok 1690 1693
Őrkanonok 1693 1702
Éneklőkanonok 1702 1703
Olvasókanonok 1703 1704