Hosszu Márton

Névváltozatok
Hosszú Márton
Születés ideje
Születés helye
Varjaskér
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1806-12-20
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 121-122. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Pécs (szeminárium) 1803

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános VÍZVÁR 1807 1822
Plébános KAPOSVÁR I. 1822 1844
Esperes 1832 1844 Kaposvári

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1844 1852
Főesperes 1852 1854 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1854 1855
Éneklőkanonok 1855 1855