Grünschnek Ferenc

Névváltozatok
Grünschneck Ferenc
Születés ideje
Születés helye
Veszprémpinkócz
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 456. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pozsony (filozófia)
Veszprém (szeminárium, filozófia) 1793 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Karkáplán VESZPRÉM I. 1800 1803
Alkántor VESZPRÉM I. 1803 1803
Plébános TÉS 1803 1813
Plébános BAKONYSZÜCS 1813 1820