Farkas Mihály szül: 1764

Születés ideje
Születés helye
Nemesvid
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Győr
Szentelést végző személy
Pierer József segédpüspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 394-395. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pozsony (szeminárium)
Pozsony (filozófia)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán ZALAKOMÁR 1792 1793
Káplán VESZPRÉM I. 1793 1796
Plébános SOMOGYSÁMSON 1796 1828
Esperes 1808 1828 Segesdi