Dervarics György

Névváltozatok
Dervarits György
Születés helye
Nemesbük
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 89. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (teológia) 1757 - 1759
Győr (filozófia)
Veszprém(?) 1755 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán ZALAEGERSZEG 1759 1760
Plébános NYIRÁD 1760 1786
Esperes 1774 1786 Tapolcai
Mesterkanonok 1786 1797
Főesperes 1797 1801 Somogyi főesperesség
Főesperes 1801 1803 Zalai főesperesség