Boronkai Gábor

Névváltozatok
Boronkay Gábor
Születés ideje
Születés helye
Berhida
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 303. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagykanizs (gimnázium) 1873 - 1874

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Káplán KISBÁRAPÁTI 1878 1880
Tábori lelkész tábori lelkész 1878 1878
Káplán KARÁD 1880 1882
Káplán VÁRPALOTA 1882 1885
Káplán ZALAKOMÁR 1885 1888
Adminisztrátor TAPSONY 1888 1889
Plébános TAPSONY 1889 1902