Biró Márton

Névváltozatok
Padányi Bíró Márton
Születés ideje
Születés helye
Padány
Halálozás ideje
Sírja
Veszprém
Szentelés időpontja
1722-03-21
Szentelést végző személy
Ghillányi György tinini püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 17-19. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
(?) (jezsuita gimnázium)
Nyitra (piarista gimnázium)
Veszprém (szeminárium) 1720
Nagyszombat (szeminárium) 1717 1723

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános BICSKE 1723 1728

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1728 1733
Főesperes 1733 1735 Székesegyházi főesperesség
Éneklőkanonok 1736 1740
Nagyprépost 1740 1745