Biró Márton

Névváltozatok
Padányi Bíró Márton
Születés ideje
Születés helye
Padány
Halálozás ideje
Sírja
Veszprém
Szentelés időpontja
Szentelést végző személy
Ghillányi György tinini püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 17-19. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1717- 1723
Veszprém (szeminárium) 1720 -
Nyitra (piarista gimnázium)
(?) jezsuita gimnázium

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Plébános BICSKE 1723 1728
Mesterkanonok 1728 1733
Főesperes 1733 1735 Székesegyházi főesperesség
Éneklőkanonok 1736 1740
Nagyprépost 1740 1745