Binder József

Születés ideje
Születés helye
Sárvár
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 288. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1761 -
Pest (filozófia)
Sopron (gimnázium)

Szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán VESZPRÉM I. 1764 1766
Káplán ZALAEGERSZEG 1766 1767
Plébános KÉTHELY 1767 1788
Esperes 1784 1788 Segesdi