Binder József

Születés ideje
Születés helye
Sárvár
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 288. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1761 -
Pest (filozófia)
Sopron (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán VESZPRÉM I. 1764 1766
Káplán ZALAEGERSZEG 1766 1767
Plébános KÉTHELY 1767 1788
Esperes 1784 1788 Segesdi