Babics András

Születés ideje
Születés helye
Nagyberki
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1776-01-01
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 69 - 70. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Nagyszombat (szeminárium)
Veszprém (szeminárium) 1773
Graz (filozófia) 1773

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Plébános LÁTRÁNY 1784 1789
Plébános KÉTHELY 1789 1808
Mesterkanonok 1806 1808
Főesperes 1808 1811 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1811 1811
Éneklőkanonok 1830 1830