Ádám Iván

Születés ideje
Születés helye
Nagymarton
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Sírja
Veszprém
Szentelés időpontja
Szentelés helye
1867-07-28
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 66. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1863 -
Sopron (bencés gimnázium) - 1863

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán NOSZLOP 1867 1869
Káplán SÜMEG 1869 1869
Lelkész AKA 1888 1897
Plébános PÁPAKOVÁCSI 1897 1906
Esperes 1902 1906 Pápai
Mesterkanonok 1906 1911
Plébános VESZPRÉM I. 1906 1913
Plébános VESZPRÉM I. 1906 1916
Főesperes 1911 1918 Pápai főesperesség
Főesperes 1911 1911 Segesdi főesperesség
Főesperes 1918 1920 Somogyi főesperesség
Őrkanonok 1927 1927
Éneklőkanonok 1927 1928